Frank Rietkerk, zoologisch directeur Apenheul en directeur Apenheul Primate Conservation Trust:

“Boki heeft verschillende functies binnen Apenheul bekleed; de laatste positie die zij bekleedde was als dierverzorger op de gorilla-afdeling. Daarnaast heeft zij 3 maanden in de Peruviaanse Andes gewerkt voor een project dat door Apenheul Primate Conservation Trust is gestart dat als doel heeft om ontbossing te reduceren en de teelt van ecologische schaduw koffie te stimuleren in plaats van veeteelt.
Hiervoor verbleef Boki in het dorp Los Chilchos (in de provincie San Martin) om uit te zoeken wat de socio-economische situatie was van de lokale gemeenschap. Ook maakte zij een inventarisatie van de koffieplantages om een schatting te maken van de huidige en toekomstige koffieproductie. Boki's verslag was uitstekend en was een belangrijke basis voor een aantal beslissingen die invloed hadden op de continuïteit van het project. Als persoon is Boki een van de meest bekwame, professionele en betrouwbare mensen waarmee ik het genoegen had om mee te werken.
Ik denk dat zij door haar kwaliteiten zeer geschikt is om aan projecten te werken in uitdagende omstandigheden die lokale ontwikkeling, biologie en ecologie combineren, maar ik heb geen twijfel dat zij dit ook in een vriendelijker omgeving zou kunnen. Ik kan haar van harte aanbevelen."

 

Chris Koopmans, manager afdeling Bodem, Louis Bolk Instituut:

"Als direct leidinggevende van Boki was de samenwerking met haar altijd prettig, wist zij van aanpakken en voerde zij haar projecten en onderzoeken met veel enthousiasme uit. Boki is in staat om met creatieve ideeën te komen. Ze weet die goed te verwoorden en de voorstellen en onderzoeken op een consistente, creatieve en vlotte wijze uit te voeren. Ze heeft meerdere onderzoeken in Nederland en in het buitenland succesvol gedaan. In het team was ze een aanwinst doordat ze goed wist te communiceren. Ook was ze in staat om collega's, opdrachtgevers en anderen enthousiast te krijgen voor haar ideeën en bij haar projecten te betrekken. Haar ervaring en kennis van zaken op het gebied van milieu, klimaat, bodem en landbouw maken haar tot een waardevolle, betrokken en betrouwbare collega. Daarmee is ze een aanwinst voor elke organisatie."

 

Tobias Bandel, managing partner Soil & More International BV:

"In de periode dat Boki voor Soil & More International BV werkte, droeg zij voornamelijk bij aan het bedrijf door zich te richten op het ontwikkelen van tools waarmee de CO2 voetafdruk van producten konden worden berekend. De kennis die zij meebracht, haar analytische vaardigheden, haar toewijding en teamgeest, maakten haar een zeer waardevolle collega voor het bedrijf".

 

Ferko Bodnar, eigenaar AgrEvalue:

"Ik ken Boki als eerdere collega bij het Louis Bolk Instituut, waar we beiden werkten aan een publicatie voor IFOAM over biologische landbouw en klimaatsverandering. Zij schreef hiervoor een hoofdstuk over koolstof in de bodem bij een biologische boerderij in Egypte in 2009.
Later, in 2011, toen ik mijn eigen bedrijf was begonnen, heeft zij mij geassisteerd bij een systematische evaluatie van interventies gericht op het verbeteren van voedselzekerheid voor de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Hiervoor heeft zij een groot aantal CARE projectevaluaties gesorteerd op basis van kwaliteit en analysemethode. Het is zeer aangenaam om met Boki te werken: zij is een persoon die zich niet veel zorgen maakt maar gewoon aan de slag gaat. Zij laat je realiseren dat werk (en het leven) niet zo moeilijk hoeft te zijn. Als de mogelijkheid zich voordoet zou ik haar zeker weer inhuren."


 

Veldbijeenkomst Bloeiend Bedrijf, 2012 (foto: M. Bos)
Boki Luske met meiden van de boerderij, Egypte 2009
Boki Luske en Rocio Sanz Cortes in een bijeenkomst met rijstboeren, India 2010