Publicaties uitgelicht
Brochure Bijen op het landbouwbedrijf
Brochure Voederbomen
Akkerranden
Sturen met biodiversiteit
Glossy De Oogst van Bloeiend Bedrijf
Voedsel voor weidevogels
Alle publicaties B. Luske

2015 Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands, L. Janmaat. Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.

2015 Luske, B., L. Janmaat. Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.

2015 Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf. Ekoland. september 2015, p. 14-15

2015 Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman, L. Janmaat. De oogst van Bloeiend Bedrijf: Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.

2015 Luske, B., N.J.M. van Eekeren. Potential of fodder trees in high-output dairy systems. p. 250-252. In EGF 2015. Wageningen, The Netherlands. 15-17 June 2015.

2015 Luske, B., N.J.M. van Eekeren. 2014. Renewed interest for silvopastoral systems in Europe: an inventory of the feeding value of fodder trees. p. 811-814. In 4th ISOFAR Scientific Conference. Istanbul, Turkey. 13-15 oktober 2014.

2015 Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems. Voederbomen in trek. V-Focus. Februari 2015, p. 38-39.

2015 Luske, B., J.G.C. Deru. Voedsel voor weidevogels: Vrijwilligers ANV meten aanbod. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.

2015 Zanen, M., B. Luske. Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2015 Luske, B., J.W. Erisman, L. Janmaat, L. Daniëls. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2015 Luske, B. Agroforestry nieuws 1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2015 Luske, B. Agroforestry nieuws 2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2015 Luske, B. Agroforestry nieuws 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2014 Eekeren, N.J.M. van, B. Luske, M. Vonk, E. Anssems. Voederbomen in de landbouw: Meer waarde per hectare door multifunctioneel landgebruik. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

2014 Bos, M.M., B. Luske, L. Janmaat. Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.

2014 Luske, B., L. Janmaat, M.M. Bos, L. Daniëls. Geïntegreerde beheersing van het graanhaantje. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.

2014 Luske, B., L. Janmaat, J. de Wit, M. Vlaswinkel, L. Daniëls. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2014 Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, J. Nagtzaam, L. Daniëls. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #9. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2013 Bos, M.M., D. Dirks, B. Luske, W. Dieleman, L. Daniëls. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #8. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

2013 Rietberg, P.I., B. Luske, A. Visser, P. Kuikman. Handleiding goed koolstofbeheer. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.

2013 M.M. Bos, D. Dirks, B. Luske, J. Mulders, L. Daniels. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #6. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
2012 N.J.M. van Eekeren, B. Luske, E. Anssems, M. Vonk. Farmers' Network for Fodder Trees and Multifunctional Land Use. In European Agroforestry Conference - Priorities for European Agroforestry. Brussels. October 9-10, 2012.
2012 M.M. Bos, B. Luske, M. Zanen, D. Dirks, F. Buining. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
2012 M.M. Bos, B. Luske, D. Dirks, B. Wiekema. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
2012 M. Bos & B. Luske. Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. Ekoland 9, 10-11.

2012 B. Luske, J.G.C. Deru, H. Wösten, J.H. Faber, N.J.M. van Eekeren. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling. Rapport 2012-028 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.

2011 IOB. Improving food security. A systematic review of the impact of interventions in agricultural production, value chains, market regulation, and land security (voor dit onderzoek heb een achtergrondstudie verricht ter assistentie van een van de auteurs, F. Bodnar).

2011 C.J. Koopmans, M.M. Bos, & B. Luske. Resilience to a changing climate: carbon stocks in two organic farming systems in Africa. p. 273-276. In Organic is Life - Knowledge for Tomorrow: Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011.
2011 B. Luske. Met de CO2 voetafdruk kan de consument bewust kiezen. EKOland 3, 28-29.
2010 N. Sikirica, & B. Luske. Carbon Footprint Assessment Scoping Water Footprint: Coffee and Tea. Soil and More International, Waddinxveen. Deel van een samenwerking met FLO-cert voor de supermarktketen Marks and Spencer in Engeland (niet openbaar).
Niet openbaar
2010 B. Luske & N. Sikirica. Carbon footprint and water footprint scoping of 4 Fairtrade products: Basmati rice from India, Jasmine rice from Thailand, roses from Kenya and Ecuador. Soil and More International, Waddinxveen. Deel van een samenwerking met FLO-cert voor de supermarktketen COOP in Zwitserland (niet openbaar).
Niet openbaar
2010 B. Luske. Reduced GHG emissions due to compost production and compost use in Egypt. Louis Bolk Instituut, Driebergen & Soil and More International, Waddinxveen.
2010 B. Luske. Carbon Footprint Assessment Dole Bananas. Soil and More International, Waddinxveen (niet openbaar).
Niet openbaar
2010 H. Blonk, A. Kool, B. Luske, T. Ponsoen & J. Scholten. Methodology for assessing carbon footprints of horticultural products. A case study of methodological issues and solutions for the development of the Dutch carbon footprint protocol for horticultural products. Blonk Milieu Advies, Gouda.
2009 B. Luske. The contribution of organic agriculture to Climate Change Adaptation in Africa; Case study Egypt. IFOAM, Bonn.
2009 B. Luske. The contribution of organic agriculture to Climate Change Mitigation; Composting in Egypt's desert. IFOAM, Bonn.
2009 B. Luske & J. van der Kamp. Teruggewonnen land; biologische landbouw in de Egyptische woestijn. EKOland 12, 23-25.
2009 B. Luske & J. van der Kamp. Carbon sequestration potential of reclaimed desert soils in Egypt. Louis Bolk Instituut, Driebergen & Soil and More International, Waddinxveen.
2009 B.L. Luske, T. Mertens, P.C. Lent, W.F. de Boer & H.H.T. Prins. Impact of the black rhinoceros (Diceros bicornis minor) on a local population of Euphorbia bothae in the Great Fish River Reserve, South Africa. African Journal of Ecology 47: 509-517.
2009 B. Luske & H. Blonk. Milieueffecten van dierlijke bijproducten. Blonk Milieu Advies, Gouda.
2009 H. Blonk, A. Kool, B. Luske, T. Ponsioen & J. Scholten. Berekening van broeikasgasemissies vanwege de productie van tuinbouw producten. Verkenning en oplossingen van methodiekvragen ten behoeve van de ontwikkeling van het Nederlandse carbon footprint protocol van tuinbouwproducten. Blonk Milieu Advies, Gouda.
2009 H. Blonk, A. Kool & B. Luske. Milieueffecten van enkele populaire vissoorten. Blonk Milieu Advies, Gouda. Hiervan is de samenvatting is gebruikt in de Consumentengids van juni 2009. "Hoe duurzaam is vis?" Pp 38-39.
2009 M.P.J. van der Voort & B. Luske. Energie en broeikasgasemissies in de keten. Quick scan energie en broeikasgasemissies. Supermarkt vs. webwinkel. PPO nr. 3250117808. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Lelystad & Blonk Milieu Advies, Gouda.
2008 L. N. C. Vlaar, P. C. Leendertse, A. Kool & B. Luske. Emissiereductie van broeikasgassen in open teelten, ontwikkeling van een klimaatmodule voor het Milieukeurschema Plantaardige Producten. CLM, Culemborg & Blonk Milieu Advies, Gouda.
2008 H. Blonk, A. Kool, & B. Luske. Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten. Gevolgen van vervanging van dierlijke eiwitten anno 2008. Blonk Milieu Advies, Gouda.
Klik hier voor een samenvatting
2008 H. Blonk, B. Luske & C. Dutilh. Greenhouse gas emissions of meat. Methodological issues and establishment of an information infrastructure Blonk Milieu Advies & Stichting DUVO.
2007 B. Luske. Survey on potential coffee production and its effect on the economic development within the communities of Los Chilchos and La Meseta, Peru. Apenheul Primate Conservation Trust, Apeldoorn and Resource Ecology Group, Wageningen University. Internship report for my Master in Biology under supervision of H. Dignum & I. Heitkonig (niet openbaar).
Niet openbaar
2006 B. Luske & T. Mertens. Impact of black rhinoceros (Diceros bicornis minor) on a local population of Euphorbia bothae in the Great Fish River Reserve, South Africa. Resource Ecology Group, Wageningen University & University of Fort Hare, South Africa. Thesis report for my Master in Biology under supervision of P.C. Lent and W.F. de Boer.
2006 B. Rappard, B. Luske, M. Boer, M. Gijsen, N. Hintzen, V. van Tilburg & G. Schraa. Beware of the tick. Problemen in de diagnose en behandeling van Lyme-borreliose in Nederland. Wetenschapswinkel, Wageningen.

 

Black rhino (Diceros bicornis minor), Zuid Afrika 2006 Boki Luske met rijstproducent, India 2010 Honingbij bestuift pompoen, 2012