Generalist
Als biologe heb ik een brede academische achtergrond en heb met veel specialismen kennis gemaakt. Ik ben daardoor een generalist die op verschillende thema’s inzetbaar is en verbanden kan leggen.

Proces én inhoud
Mijn kracht ligt in een combinatie van inhoudelijk onderzoek en procesbegeleiding. Door met beiden aan de slag te gaan is het mogelijk om tot gedragen kennis en resultaat te komen die in de praktijk toepasbaar is.

Diversiteit
De diversiteit die de wereld te bieden heeft, vind ik prachtig en wil ik graag behouden. In mijn huidige baan bij het Louis Bolk Instituut werk ik aan projecten gericht op biodiversiteit in het agrarisch landschap.

Synergie
Door de synergie te zoeken tussen landbouw en natuur, kunnen we gebruik maken van ecologische processen die van nature aanwezig zijn. Meer ruimte voor biodiversiteit op het boerenbedrijf zorgt voor een veerkrachtiger systeem. Maar om dit gericht te doen is kennis nodig én boeren die hierop durven te vertrouwen.

Innovatie
Door verbindingen te leggen tussen verschillende specialismen is veel te bereiken. Hier ligt een belangrijke sleutel om tot innovatie te komen. Het is voor mij dan ook de uitdaging om die verbinding te bewerkstelligen.


 
Veldbijeenkomst Bloeiend Bedrijf, Erichem 2012 Bijeenkomst met rijst boeren, India 2010 Orchidee, Peru 2011